De aanpak

De heldere procesgerichte aanpak van Logicals is van grof naar fijn en bevordert klantgerichter, slimmer, efficiënter en effectiever werken. Met mensen binnen of buiten uw organisatie.

Logicals doet dit op een creatieve, resultaatgerichte (eigen)wijze, altijd samen met uw organisatie. Onder andere in workshops met processimulaties en brownpapersessies. Zo ontstaat er verbinding en beleving.

Logica en beleving bevorderen draagvlak en procesbewustwording en veranderen blijvend houding en gedrag van mensen. Wie is onze klant?, Wat moet deze ervaren?, Wat is het doel van het proces of de keten? Wat is de input? Wat doen we nu eigenlijk? Wat is de output?, Wat kan slimmer en handiger?, Hoe kunnen we beter samenwerken? Logischerwijs worden daarna niet alleen de goede dingen, maar ook de goede dingen op de goede manier gedaan.

Verwacht dus geen stoffige proceshandboeken. De aanpak van Logicals heeft een blijvend positief effect op uw bedrijfs- of ketenprocessen!